Afspraken voor spelers

Beste spelers,
Aangezien onze club dit jaar zijn ​50ste​ verjaardag viert, willen we ervoor zorgen dat dit een seizoen wordt om nog lang te herinneren. Om dit te verwezenlijken hebben we een groep nodig die er vol voor wil gaan en de resultaten volgen daarna wel vanzelf.

Om alles in goede banen te leiden willen we nog even enkele afspraken verduidelijken die ervoor kunnen zorgen dat het seizoen weldegelijk fantastisch kan worden. Gelieve deze goed en grondig te lezen. Als iedereen deze afspraken naleeft zijn we er zeker van dat ieder van ons een fijn seizoen kan beleven. Zowel in de eerste, tweede als derde helft.

 • Het lidgeld voor één seizoen zal voor onze spelers op 25,00 EUR gehouden worden.
 • Elke speler probeert om elke week aanwezig te zijn, ofwel als speler ofwel als supporter … zaterdagnamiddag = competitienamiddag!!!
 • Onze thuismatchen spelen we nog steeds om 13.30 uur aan de Sporthal in het Diepvenneke. We zijn voor al onze thuismatchen steeds om 12.45 uur aanwezig aan het terrein.
 • Voor de uitmatchen zal u steeds op woensdag een sms ontvangen met daarop het uur van vertrek in ons lokaal, Café ’t Verschil, Tramstraat 3 te Vosselaar. Van ​afmeldingen ​wordt verwacht op deze sms te antwoorden. We vertrekken zo veel mogelijk samen naar onze wedstrijden (en we rijden zo weinig mogelijk rechtstreeks).
 • De spelers hebben verplicht bij elke wedstrijd ook hun paspoort bij.
 • Afmelden voor een wedstrijd kan enkel via Patrick Dielis, telefonisch of via sms op 0479 90 82 82 (reden van afwezigheid vermelden is positief!) en dit ten laatste op donderdag voor 20u.
 • Wie te laat op de afspraak aankomt, zal een boete van 2,00 EUR betalen en zal die match ook op de bank beginnen. Alle boetes zullen verzameld worden en aan het eind van het seizoen worden opgedronken.
 • We verwachten van al onze spelers dat ze achteraf ook iets mee gaan drinken, zowel bij de thuismatchen als de uitmatchen. ​Hier wordt ook rekening mee gehouden bij de selectie van de ploeg. ​We zijn immers een ​caféploeg​.
 • Elke speler legt, direct bij aankomst in ons lokaal, steeds 10,00 EUR in de pot om iets te drinken. Van deze pot zal er bij uitmatchen 2,50 EUR per aanwezige worden opgenomen voor de tombola ter plaatse. Bij de thuismatchen koopt ieder voor zich. Indien er geen vrijwilligers zijn om de tombola te doen, zal het bestuur twee personen aanduiden.
 • Stef Hermans is dit seizoen aangesteld als ​trainer​ van de ploeg. Dit wil zeggen dat hij oa.de finale beslissing heeft bij het doorvoeren van de wissels. Indien nodig krijg je ook de nodige uitleg waarom de wissel is doorgevoerd. Gelieve hier ook respectvol mee om te gaan.
 • Toon Peeters is dit seizoen aangeduid al kapitein van onze ploeg. Bij zijn afwezigheid zal Senne Wouters de rol van kapitein op zich nemen.
 • De ploeg zal net zoals vorig seizoen worden opgesteld op donderdag door een select groepje spelers + trainer. Deze opstelling wordt donderdagavond gemaakt. Daarom is het van belang om​ de Loulou app vòòr donderdag 20h in te vullen​. De Loulou wordt op maandag aangemaakt,​ dus er is ruim de tijd om deze in te vullen. Indien je ​te laat​ bent met het invullen van de Loulou zal je automatisch passen​ voor die specifieke match.
 • Elke competitiewedstrijd mogen er 15 spelers ingevuld worden op het wedstrijdblad. Dit betekent dat er steeds 4 vervangingen mogelijk zijn.
 • Indien er meer dan 15 spelers zich aanmelden voor een wedstrijd, zal ter plaatse, en in onderling overleg, uitgemaakt worden wie er die week zal passen. Zoals afgesproken op de algemene vergadering zullen we telkens proberen met de ​sterkste ploeg ​te starten. We hopen wel dat de spelers die moeten passen wel het team komen aanmoedigen.
 • Een spelers die zich (om een duistere reden) 2 wedstrijden na elkaar zal afmelden of niets van zich laat horen, zal de volgende wedstrijd hoogstens op de bank beginnen.
 • Punten zijn in de competitie belangrijk, maar we gedragen ons steeds sportief tijdens de wedstrijd, zowel naar de tegenpartij als naar de scheidsrechter toe. Moest dit gedrag toch de grenzen overschrijden, kan de selectieploeg onmiddellijk ingrijpen en eventueel ook voor de week nadien een sanctie opleggen.
 • Aangezien we nog even rekening gaan moeten houden met Covid-19 wordt verwacht dat elke speler zijn ​eigen drinken voorziet voor tijdens de match.
 • Elke speler leest het huishoudelijk reglement van KVDV nog eens grondig door. Dit kan je vinden via www.kvdv.be.

Elke speler gaat akkoord met deze afspraken, en wordt verwacht deze ook te respecteren in het belang van de club. Op die manier kunnen we er mooi gala jaar van maken en (hopelijk) als mooie extra de kampioenstitel veroveren 🙂

Sportieve groeten,

Het bestuur